Preventief Onderhoud

Peters Machine Onderhoud kan u helpen om de stap te zetten naar het invoeren van preventief onderhoud. U kunt bij ons zowel terecht voor het opstellen van een periodiek preventief onderhoudsplan als voor de uitvoering hiervan.

Op de langere termijn zal periodiek preventief onderhoud zeker zijn vruchten afwerpen.

De voordelen:

  • Verminderen niet-geplande stilstanden en daarmee verminderen inkomstenderving. Storingen zijn niet 100% te voorkomen maar veel storingen ontstaan door slijtage van onderdelen met een beperkte levensduur. Hierop kunnen we anticiperen door deze onderdelen tijdig te vervangen.
  • Bij storingen is het risico op gevolgschade aanwezig. Met periodiek preventief onderhoud blijven we niet alleen storingen voor, we beperken daarmee ook de gevolgschade.
  • U bepaalt zelf het moment waarop u de machine(s) stillegt, u kunt de werkzaamheden plannen. Een storing komt immers altijd ongelegen.
  • U hebt vooraf een indicatie van de onderhoudskosten.

Ten behoeve van het periodiek preventief onderhoudsplan maken wij gebruik van onderhoudssoftware. Per machine voeren we een logboek en werken daarbij volgens richtlijnen, checklists en afstelgegevens uit de handboeken van machinefabrikanten en componentenleveranciers.

Daarnaast zoeken wij actief naar mogelijkheden met betrekking tot uniformiteit en standaardisatie van wisseldelen volgens de principes van lean manufacturing. Hierdoor hebt u minder reserveonderdelen op voorraad nodig.